a

Familijne Centrum Medyczne jest prowadzone przez Fundację "Pomoż Im", a cały dochód jest przeznaczony na rzecz Podopiecznych, małych Pacjentów Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK oraz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.

85 66 22 003

biuro@pomozim.org.pl
ul. Ciołkowskiego 88J
15-545 Białystok

Najnowsze wpisy

Pon - Pt 08:00 - 21:00

Wybrane soboty

85 677 70 22 / 663 129 009

rejestracja@fcmed.pl

Ciołkowskiego 88J

15-545 Białystok

0 0 items £0.00
 • No products in the cart.

Wybierz:

 

Neurologia dzieci i dorosłych

Familijne Centrum Medyczne  >  Poradnie specjalistyczne  >  Neurologia dzieci i dorosłych

NEUROLOGIA DOROSŁYCH

Pojęcie choroby neurologiczne obejmuje wszystkie schorzenia związane z ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym.

Rehabilitacja neurologiczna jest skierowana do Pacjentów

 • po wypadkach, u których wystąpiły urazy czaszkowo mózgowe
 • po udarach
 • z chorobami demielinizacyjnymi jak: stwardnienie rozsiane czy stwardnienie zanikowe boczne
 • z chorobą Parkinsona
 • z miastenią
 • z następstwami po nowotworach mózgu
 • ze spastycznością czy niedowładami wiotkimi w przebiegu innych chorób

 

Po co stosujemy rehabilitację neurologiczną?

Celem w pracy z pacjentem neurologicznym jest doprowadzenie go, do jak najlepszej formy fizycznej i psychicznej możliwej w danej jednostce chorobowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Pacjenta.

Dzięki rehabilitacji Pacjenci uczą się funkcjonować aktywnie w nowej sytuacji życiowej, odzyskują utracone umiejętności, zdolność do wykonywania pracy zawodowej oraz uczestnictwa w życiu społecznym.

W przypadku rehabilitacji neurologicznej kluczowy jest czas. Aby leczenie przyniosło jak najlepsze skutki należy je rozpocząć zaraz po rozpoznaniu choroby.

 

Jak wygląda proces rehabilitacji?

 • Zdiagnozowanie przyczyn występujących problemów
 • Zdiagnozowanie problemów z aktywnością – braki w funkcjonowaniu codziennym, czynności nieosiągalne, utrudnione lub wykonywane nie prawidłowo
 • Określenie umiejętności i funkcji, które pacjent wykonuje prawidłowo jako podstawa dalszej terapii
 • Określenie celów krótko i długoterminowych
 • Praca z pacjentem nad usunięciem lub maksymalnym zniesieniem istniejących deficytów
 • Unikanie patologicznych wzorców ruchowych, nacisk na jakość i pracę zgodnie z fizjologią

 

Jakimi metodami pracujemy?

PNF, NDT Bobath, Mc Kenzie, Kinesiology Taping, Mulligan

 

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Neurologia dziecięca obejmuje choroby wynikające z wad rozwojowych uwarunkowanych genetycznie, patologicznej ciąży, zaburzeń okołoporodowych czy powikłanego porodu. Zajmuje się też innymi dysfunkcjami powstałymi podczas wypadku, urazu, innych chorób i infekcji, zażywania leków czy niedotlenienia mózgu.

 

Sygnały alarmowe

 • asymetria
 • chodzenie na palcach
 • unikanie kontaktu wzrokowego
 • zatrzymanie rozwoju
 • tracenie nauczonych funkcji
 • problemy z pamięcią, koncentracją czy koordynacją
 • wyginanie w łuk, prężenie, zaciskanie pięści

 

Rehabilitacja neurologiczna jest skierowana do Pacjentów

 • po urazach czaszkowo mózgowych
 • z chorobami demielinizacyjnymi: dystrofia mięśniowa
 • z wadami rozwojowymi mózgu, rdzenia kręgowego czy opon mózgowych – wraz z ich następstwami
 • z wodogłowiem
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • następstwami po nowotworach mózgu

 

Po co stosujemy rehabilitację neurologiczną u dzieci?

Chcemy stworzyć dziecku możliwie jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

U dzieci, u których występuje niepełnosprawność, wczesna interwencja pozwala zminimalizować nieprawidłowości w rozwoju.

Dzięki temu mają szansę na lepszą przyszłość, możliwość uczenia się i kształcenia zawodowego, oraz szansę na bardziej samodzielne i niezależne życie.

 

Jakimi metodami pracujemy?

PNF, NDT Bobath, Mc Kenzie, Kinesiology Taping, Mulligan

NASI SPECJALIŚCI