a

Familijne Centrum Medyczne prowadzone przez Fundację „Pomóż Im” wspiera Podopiecznych Fundacji - małych Pacjentów Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej UDSK oraz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci.

+48 85 66 22 003

biuro@pomozim.org.pl
ul. Ciołkowskiego 88J
15-545 Białystok

Ostatnie wpisy

Pon - Pt 08:00 - 20:00

663129009

rejestracja@fcmed.pl

Mazowiecka 33

15-369 Białystok

Wybierz:

 

Rehabilitacja neurologiczna

Familijne Centrum Medyczne  >  Rehabilitacja   >  Rehabilitacja dorosłych  >  Rehabilitacja neurologiczna

Pojęcie choroby neurologiczne obejmuje wszystkie schorzenia związane z ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym.

Rehabilitacja neurologiczna jest skierowana do Pacjentów:

• po wypadkach, u których wystąpiły urazy czaszkowo mózgowe

• po udarach

• z chorobami demielinizacyjnymi jak: stwardnienie rozsiane czy stwardnienie zanikowe boczne

• z chorobą Parkinsona

• z miastenią

• z następstwami po nowotworach mózgu

• ze spastycznością czy niedowładami wiotkimi w przebiegu innych chorób

 

Po co stosujemy rehabilitację neurologiczną?

Celem w pracy z pacjentem neurologicznym jest doprowadzenie go, do jak najlepszej formy fizycznej i psychicznej możliwej w danej jednostce chorobowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Pacjenta.

Dzięki rehabilitacji Pacjenci uczą się funkcjonować aktywnie w nowej sytuacji życiowej, odzyskują utracone umiejętności, zdolność do wykonywania pracy zawodowej oraz uczestnictwa w życiu społecznym.

W przypadku rehabilitacji neurologicznej kluczowy jest czas. Aby leczenie przyniosło jak najlepsze skutki należy je rozpocząć zaraz po rozpoznaniu choroby.

 

Jak wygląda proces rehabilitacji?

• Zdiagnozowanie przyczyn występujących problemów

• Zdiagnozowanie problemów z aktywnością – braki w funkcjonowaniu codziennym, czynności nieosiągalne, utrudnione lub wykonywane nie prawidłowo

• Określenie umiejętności i funkcji, które pacjent wykonuje prawidłowo jako podstawa dalszej terapii

• Określenie celów krótko i długoterminowych

• Praca z pacjentem nad usunięciem lub maksymalnym zniesieniem istniejących deficytów

• Unikanie patologicznych wzorców ruchowych, nacisk na jakość i pracę zgodnie z fizjologią

 

Jakimi metodami pracujemy?

PNF, NDT Bobath, Kinesiology Taping, Mulligan

Cennik

USŁUGACena
Wizyta konsultacyjna130 PLN
Terapia indywidualna (45 min)110 PLN
Trening medyczny – 30 min80 PLN
E-wizyta100 PLN

Nasi specjaliści