FCMed podejmie współpracę z lekarzem GASTROENTEROLOGIEM – ENDOSKOPISTĄ

Zobacz więcej

mgr Karolina Sokół

Absolwentka Akademii Nauk Stosowanych w Łomży na kierunku fizjoterapia, a wcześniej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Białymstoku na kierunku technik masażysta. Zajmuję się fizjoterapią pacjentów ze znacznymi niepełnosprawnościami (w tym w opiece paliatywnej), z chorobami neurologicznymi i schorzeniami ortopedycznymi.

Doświadczenie zawodowe

Jako fizjoterapeutka pracowała w domowym Hospicjum dla Dzieci Fundacji „Pomóż Im”,  w Centrum Osteopatii i Fizjoterapii „Medicor” w Łomży oraz Centrum Rehabilitacji „Anaplazija” w Atenach. Była masażystką w Centrum Pomocy Caritas w Supraślu oraz wolontariuszką w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku.

Dodatkowe kwalifikacje

Ukończyła kursy, szkolenia i warsztaty poparte certyfikatami:

 • Masaż funkcjonalny układu ruchu
 • Koncepcja terapii obrzękowej- drenaż limfatyczny
 • Nowoczesna terapia kręgosłupa w aspekcie dysfunkcji narządów wewnętrznych
 • Funkcjonalna osteopatia i integracja
 • Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg. Metody Ackermanna
 • Rehabilitacja w sporcie
 • Masaż leczniczy segmentarny
 • Napięciowe bóle głowy
 • Kinesio Taping.

Uczestniczka konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu fizjoterapii:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Omnibus” w Krakowie- czynny udział w konferencji naukowej oraz prezentacja prac poglądowych: Odruchy przetrwałe, a rozwój psychofizyczny dziecka, Hipermobilność, a urazy u sportowców, Choroba Parkinsona w ujęciu fizjoterapii, Zastosowanie masażu tkanek głębokich w postępowaniu fizjoterapeutycznym
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Badania naukowe studentów w trosce o teraźniejszość i przyszłość” we Wrocławiu: referat pt. Problem przystosowania się osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego (o typie paraplegii pourazowej) do poruszania się i funkcjonowania na wózkach inwalidzkich, a zastosowanie treningu aktywnej rehabilitacji
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowe w Lublinie: Wielowymiarowość badań studenckich w naukach o zdrowiu
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Życiodajna śmierć.

Publikacje

 • Współudział przy tworzeniu skryptu dla studentów pt. „Wady postawy”
 • Publikacja prac poglądowych w monografii „Poszerzamy Horyzonty” Tom XVIII pt. „Wpływ noszenia plecków i siedzącego trybu życia na rozwój wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym”.

Fundacja "Pomóż Im"

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi domowe hospicjum dla dzieci. Dojeżdża do domów podopiecznych na terenie całego województwa podlaskiego.  Zapewnia dzieciom i ich rodzinom wparcie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i asystenta rodziny. Są oni do dyspozycji rodzin 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zobacz więcej
© 2020 FCMed