FCMed podejmie współpracę z lekarzami specjalistami w zakresie: kardiologii, ginekologii, dermatologii

Zobacz więcej

mgr Magdalena Matysiak

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku Fizjoterapia, gdzie ukończyła studia I i II stopnia. Jest też absolwentką Szkoły Policealnej nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na kierunku technik masażysta. Aktualnie studiuje Integracja Sensoryczna w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie. Zajmuje się diagnostyką i terapią dzieci i niemowląt z zaburzeniami rozwoju oraz diagnostyką i terapią dzieci z wadami postawy.

Doświadczenie zawodowe

Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu:

 • NDT- Bobath Basic – terapia neurorozwojowa
 • NDT Bobath Baby – rehabilitacja niemowląt
 • Kinesiology taping w pediatrii
 • Terapia i Diagnostyka ortopedyczna/neurologiczna
 • Osteopatia w Pediatrii i Neonatologii edycja 2017
 • Osteopatia w Pediatrii i Neonatologii edycja 2021
 • The Test of Infant Motor Performance TIMP – metoda diagnostyki niemowląt
 • Fizjoterapia po mastektomii. Psychoonkologia.
 • Diagnostyka obrazowa – analiza radiologiczna w ortopedii, traumatologii i onkologii narządu ruchu
 • Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe PNF
 • Mulligan Concept A+B
 • Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne w skoliozach
 • Przeprowadzanie badań aparaturą FreeMed Posture – Kompletny system do oceny równowagi, chodu, stóp i postawy. Podoscan 2D, platforma sił reakcji podłoża, Videografia 2D,
 • Praktyczne zastosowanie unikalnej terapii falą uderzeniową SWT w leczeniu schorzeń narządu ruchu.

Publikacje

 • Pląsawica Huntingtona-choroba śmiertelna, w: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, Białystok 2015
 • Uszkodzenie mięśni grupy kulszowo goleniowej, w: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, Białystok 2015
 • Amputacja i ból fantomowy a fizjoterapia, w: Ból i cierpienie, Kraków 2015
 • Stwardnienie rozsiane – omówienie jednostki chorobowej oraz zasad rehabilitacji pacjenta, w: Zdrowie w XXI wieku, Łomża 2015
 • Rola badań obrazowych w diagnostyce guza Wilmsa u dzieci, w: Zdrowie w XXI wieku, Łomża 2015
 • Nieswoiste choroby zapalne jelit wyzwanie współczesnej medycyny, w: Zdrowie w XXI wieku, Łomża 2015
 • Ocena balansu i stabilizacji ciała u osób starszych i pacjentów z uszkodzeniem narządu ruchu, w: Zdrowie w XXI wieku, Łomża 2015.

Inne

Jest laureatką III miejsca w międzyuczelnianym konkursie wiedzy z fizjoterapii „Spartakiada” organizowanym przez Wyższą Szkołę Edukacji I Terapii w Poznaniu.

Była wolontariuszką w pogotowiu opiekuńczym „Dom pod dobrym Aniołem” w Poznaniu. Pracowała w domowym Hospicjum dla Dzieci prowadzonym przez Fundację „Pomóż Im”. Była wykładowczynią w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku.

Fundacja "Pomóż Im"

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi domowe hospicjum dla dzieci. Dojeżdża do domów podopiecznych na terenie całego województwa podlaskiego.  Zapewnia dzieciom i ich rodzinom wparcie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i asystenta rodziny. Są oni do dyspozycji rodzin 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zobacz więcej
© 2020 FCMed