lek. Marta Baczewska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ciało kobiece traktuje jako całość, wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin m.in. dietetyki, fizjoterapii, seksuologii i psychologii.

Doświadczenie zawodowe

Na co dzień pracuje jako lekarka rezydentka w Klinice Perinatologii i Położnictwa na Bloku Porodowym i w Oddziale Patologii Ciąży oraz w Uniwersyteckim Centrum Onkologii (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku). Prowadzi również zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego w języku polskim i angielskim. Jako studentka Szkoły Doktorskiej prowadzi badania naukowe. Tematem jej pracy doktorskiej jest rak jajnika.
Swoje postępowanie opiera o EBM – Evidence Based Medicine (medycynę opartą na dowodach naukowych). Korzysta z wytycznych światowych Towarzystw Naukowych i algorytmów postępowania, które powstały na podstawie najnowszej wiedzy medycznej.

Dodatkowe kwalifikacje

Stale pogłębia wiedzę i umiejętności biorąc udział w konferencjach, zjazdach naukowych, kursach i szkoleniach z zakresu ultrasonografii narządu rodnego, gruczołu piersiowego i diagnostyki płodu.

Publikacje

Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych.
Najważniejsze publikacje:

Baczewska M, Supruniuk E, Bojczuk K, Guzik P, Milewska P, Konończuk K, Dobroch J, Chabowski A, Knapp P. Energy Substrate Transporters in High-Grade Ovarian Cancer: Gene Expression and Clinical Implications. Int J Mol Sci. 2022 Aug 11;23(16):8968. doi: 10.3390/ijms23168968. PMID: 36012230; PMCID: PMC9408757.

Baczewska M, Bojczuk K, Kołakowski A, Dobroch J, Guzik P, Knapp P. Obesity and Energy Substrate Transporters in Ovarian Cancer-Review. Molecules. 2021 Mar 16;26(6):1659. doi: 10.3390/molecules26061659. PMID: 33809784; PMCID: PMC8002293.

Baczewska M, Knapp P, Dobroch J, Bernaczyk P, Guzik P, Sitnik P, Bortnik W. Two Concurrent Cancers in a 19-Year-Old Patient: Yolk Sac Ovarian Tumor and Metastatic Gastrointestinal Tract Malignancy-Case Report. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2021 Aug;34(4):561-565. doi: 10.1016/j.jpag.2021.02.104. Epub 2021 Mar 6. PMID: 33689915.

Dobroch J, Baczewska M, Szyłejko A, Chomicz K, Knapp P. Factors Predisposing to Burnout Syndrome among Medical Staff Participating in Complex Surgical Processes. Indian J Community Med. 2021 Apr-Jun;46(2):258-262. doi: 10.4103/ijcm.IJCM_625_20. Epub 2021 May 29. PMID: 34321737; PMCID: PMC8281864.

Dobroch J, Bojczuk K, Kołakowski A, Baczewska M, Knapp P. The Exploration of Chemokines Importance in the Pathogenesis and Development of Endometrial Cancer. Molecules. 2022 Mar 22;27(7):2041. doi: 10.3390/molecules27072041. PMID: 35408440; PMCID: PMC9000631.

Dobroch J, Baczewska M, Knapp P. Rak szyjki macicy – diagnostyka i leczenie.
Onkologia po Dyplomie; 2020-05

Członkostwo w organizacjach

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii.

Inne

Języki: polski, angielski, hiszpański.

Fundacja "Pomóż Im"

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi domowe hospicjum dla dzieci. Dojeżdża do domów podopiecznych na terenie całego województwa podlaskiego.  Zapewnia dzieciom i ich rodzinom wparcie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i asystenta rodziny. Są oni do dyspozycji rodzin 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zobacz więcej
© 2020 FCMed