Poradnia Kardiologiczna – Dorośli

Poradnia kardiologiczna zapewni Państwu konsultacje, diagnostykę nieinwazyjną i leczenie chorób serca. Świadczymy pomoc w przebiegu: choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, wad serca, niewydolności krążenia oraz pierwotnych i wtórnych chorób mięśnia sercowego i procesów zapalnych.

Zakres usług:

  • konsultacje i leczenie kardiologiczne,
  • badanie elektrokardiograficzne,
  • badanie echokardiograficzne,
  • 24-godzinne monitorowanie zapisu elektrokardiograficznego metodą Holtera.

EKG

Badanie EKG to jedno z najczęściej wykonywanych badań u pacjentów z podejrzeniem choroby serca. Rejestruje elektryczną aktywność serca i pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego. EKG jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i nie związanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Nie wymaga specjalnego przygotowania lub opieki po wykonanym badaniu. Trwa od 5 do 10 minut.

ECHO serca

Echo serca (USG serca, echokardiografia) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego czynności. Podczas badania oceniane są poszczególne struktury serca: zastawki (ich budowa i funkcja) i jamy (tj. przedsionki i komory). ECHO serca jest badaniem nieinwazyjnym.

Badanie Holter

Badanie to polega na 24-godzinnym monitorowaniu pracy serca w trakcie codziennych aktywności. Pacjentowi przypina się (do ręki, paska) niewielkie urządzenie z przyssawkami i zestawem elektrod, które monitoruje pracę serca, również podczas snu. Jest to badanie nieinwazyjne i pozwala na normalne funkcjonowanie w ciągu dnia. Nie ma też przeciwwskazań do uprawiania sportu.

prof. Karol Kamiński

prof. dr hab Karol Adam Kamiński

Kardiolog

Ukończył z wyróżnieniem wydział lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Uzyskał specjalizacje z kardiologii i chorób wewnętrznych. W 2005 obronił dysertację doktorską na Akademii Medycznej w Białymstoku, w roku 2010 uzyskał stopień dr hab. n. med., a w 2014 – tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Zobacz więcej

dr hab. n. med. Katarzyna Ptaszyńska

Kardiolog

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Specjalista w dziedzinie kardiologii.

Zobacz więcej

dr n. med. Marta Marcinkiewicz – Siemion

Kardiolog

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zainteresowania kliniczne i naukowe dr Marty Marcinkiewicz – Siemion koncentrują się wokół problemu niewydolności serca. Zajmuje się również chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu, hipercholesterolemią oraz diagnostyką bólu w klatce piersiowej.

Zobacz więcej

Kardiologia

Cena

Konsultacja specjalistyczna profesorska 240 PLN

Konsultacja specjalistyczna 200-220 PLN

E-konsultacja 150 PLN

ECHO serca 190 PLN

Holter (EKG, ciśnienie) 190 PLN

EKG 50 PLN

Fundacja "Pomóż Im"

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi domowe hospicjum dla dzieci. Dojeżdża do domów podopiecznych na terenie całego województwa podlaskiego.  Zapewnia dzieciom i ich rodzinom wparcie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i asystenta rodziny. Są oni do dyspozycji rodzin 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zobacz więcej
© 2020 FCMed