Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci z Białegostoku w ramach projektu „Ruch kluczem do aktywności i rozwoju 2024”

Zobacz więcej

Oferta Pracy

Domowe hospicjum dla dzieci Fundacji POMÓŻ IM, z siedzibą w  Sochoniach (województwo podlaskie) poszukuje do pracy fizjoterapeuty realizującego rehabilitację pacjentów w ich domach.

Wymagania

 • wykształcenie medyczne z tytułem magistra fizjoterapii,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • doświadczenie w pracy z małymi dziećmi
 • mile widziane dodatkowe kursy z zakresu fizjoterapii pediatrycznej,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność.

Zakres obowiązków:

 • planowanie i realizacja indywidualnej terapii dzieci,
 • współpraca z zespołem medycznym hospicjum,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • edukacja opiekunów dzieci w zakresie wspierania rozwoju pacjentów.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, B2B lub umowa zlecenie),
 • realizację wizyt u pacjentów w godzinach 8.00 -16.00,
 • samochód i telefon służbowy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju,
 • pracę w interdyscyplinarnym, doświadczonym zespole medycznym.

Kandydatów aplikujących do pracy w Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla dzieci z siedzibą w Sochoniach prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną na stronie internetowej pod adresem www.pomozim.org.pl w zakładce RODO oraz dołączenia do CV poniższych oświadczeń i zaznaczenie wybranej/nych zgody/zgód:

’’[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obecnej rekrutacji do Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla dzieci z siedzibą w Sochoniach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

’[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Fundację  przez okres najbliższych 12 miesięcy.

’[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

……………………………………………….
Podpis kandydata do pracy

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: biuro@pomozim.org.pl

Fundacja "Pomóż Im"

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi domowe hospicjum dla dzieci. Dojeżdża do domów podopiecznych na terenie całego województwa podlaskiego.  Zapewnia dzieciom i ich rodzinom wparcie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i asystenta rodziny. Są oni do dyspozycji rodzin 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zobacz więcej
© 2020 FCMed