Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci z Białegostoku w ramach projektu „Ruch kluczem do aktywności i rozwoju 2024”

Zobacz więcej

dr hab. n. med. Krzysztof Kurek

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ukończył Podyplomowe studia w dziedzinie: „Promocja Zdrowia i Edukacja Zdrowotna”, „Epidemiologia”, „Prawo, Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”. Specjalizacje: choroby wewnętrzne i gastroenterologia.

dr Krzysztof Kurek

Doświadczenie zawodowe

Adiunkt w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostycznej i terapeutycznej endoskopii przewodu pokarmowego.

Dodatkowe kwalifikacje

Zdobywał wiedzę i umiejętności w wielu krajowych i zagranicznych szkoleniach, m.in. w Rzymie, Brukseli, Pradze, Warszawie i Katowicach –  potwierdzone Dyplomem Umiejętności Wykonywania Badań Endoskopowych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Posiada również Dyplom Umiejętności wykonywania Panendoskopii i Kolonoskopii.

Członkostwo w organizacjach

Jest członkiem Polskiego Towarzystwo Gastroenterologii i Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego.

Publikacje

Autor i współautor 99 publikacji naukowych i komunikatów zjazdowych o łącznej punktacji IF=97.838 oraz MNiSW=1537.00

Inne

Prowadzi konsultacje w języku angielskim i rosyjskim.

English-speaking patients needing gastroenterologist are also welcome.

Гастроэнтерологические консультации на русском языке.

Fundacja "Pomóż Im"

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi domowe hospicjum dla dzieci. Dojeżdża do domów podopiecznych na terenie całego województwa podlaskiego.  Zapewnia dzieciom i ich rodzinom wparcie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i asystenta rodziny. Są oni do dyspozycji rodzin 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zobacz więcej
© 2020 FCMed