Domowe hospicjum dla dzieci Fundacji POMÓŻ IM, z siedzibą w  Sochoniach poszukuje do pracy fizjoterapeuty realizującego rehabilitację pacjentów w ich domach.

Zobacz więcej

dr n. med. Marta Marcinkiewicz – Siemion

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zainteresowania kliniczne i naukowe dr Marty Marcinkiewicz – Siemion koncentrują się wokół problemu niewydolności serca. Zajmuje się również chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu, hipercholesterolemią oraz diagnostyką bólu w klatce piersiowej.

Doświadczenie zawodowe

Od drugiego roku studiów pracowała naukowo w studenckim kole naukowym pod opieką Prof. dr hab. Karola Kamińskiego z Kliniki Kardiologii. Po ukończeniu studiów w 2013 r. rozpoczęła pracę w Klinice Kardiologii z Odziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W 2018 r. uzyskała stopień naukowy Doktora Nauk Medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Dodatkowe kwalifikacje

Poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach zarówno w kraju, jak i za granicą doskonali swoją wiedzę z zakresu kardiologii:

 • Echokardiografia w pigułce – Warszawa 2018,
 • 12th Pulmonary Hypertension Academy – Vienna, Austria 2018.
 • Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) – Monachium, Niemcy 2018,
 • Kongres Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) – Florencja, Włochy 2016,
 • Warsztaty Sekcji Echokardiografii PTK – Warszawa 2016,
 • Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) – Londyn, UK 2015.
 • Kongres Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) – Sevilla, Hiszpania 2015,
 • CBCS/ESC Summer School on Cardiovascular Sciences – Sophia Antipolis, France 2015,
 • Szkoła letnia Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN – Dom Pracy Twórczej „Mądralin” 2015,
 • Spotkanie naukowo-szkoleniowe „Echo Zentiva dla serca” – Białystok 2015.
 • Forum ekspertów SPAF Academy „Prewencja udarów mózgu w przebiegu migotania przedsionków” – Białystok 2015,
 • XVIII Międzynarodowy Kongres PTK – Poznań 2014,
 • Kurs medyczny z Echokardiografii Przezklatkowej Polskiej Szkoły Echokardiografii – Białystok 2014,
 • Echokardiografia w praktyce klinicznej – Białystok 2014,
 • Warsztaty echokardiograficzne „Vivid User Day” – Olsztyn 2014.

Członkostwo w organizacjach

Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Publikacje

Autorka i współautorka kilkunastu publikacji: https://www.researchgate.net/profile/Marta_Marcinkiewicz

Inne

W 2014 roku uzyskała Grant Młodego Naukowca Klubu 30 PTK. Była również stypendystką stypendium naukowego z dotacji podmiotowej KNOW UMB.

Fundacja "Pomóż Im"

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi domowe hospicjum dla dzieci. Dojeżdża do domów podopiecznych na terenie całego województwa podlaskiego.  Zapewnia dzieciom i ich rodzinom wparcie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i asystenta rodziny. Są oni do dyspozycji rodzin 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zobacz więcej
© 2020 FCMed