Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci z Białegostoku w ramach projektu „Ruch kluczem do aktywności i rozwoju 2024”

Zobacz więcej

dr n. med. Radosław Motkowski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 2006 roku specjalizację z pediatrii, a w 2012 roku tytuł specjalisty w dziedzinie immunologii klinicznej.

Doświadczenie zawodowe

Pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Lekarz w Klinice Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Oraz Poradni Immunologicznej UDSK w Białymstoku.

Certyfikaty

Certyfikowany lipidolog Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.

Członkostwo w organizacjach

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej oraz Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i European Atherosclerosis Society (EAS).

Publikacje

Dorobek publikacyjny to współautorstwo 25 oryginalnych prac badawczych, 22 prac poglądowych, 37 komunikatów na zjazdach krajowych i międzynarodowych oraz 3 inne publikacje.

Fundacja "Pomóż Im"

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi domowe hospicjum dla dzieci. Dojeżdża do domów podopiecznych na terenie całego województwa podlaskiego.  Zapewnia dzieciom i ich rodzinom wparcie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i asystenta rodziny. Są oni do dyspozycji rodzin 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zobacz więcej
© 2020 FCMed