Domowe hospicjum dla dzieci Fundacji POMÓŻ IM, z siedzibą w  Sochoniach poszukuje do pracy fizjoterapeuty realizującego rehabilitację pacjentów w ich domach.

Zobacz więcej

dr n. med. Justyna Wasielica – Berger

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nauczyciel akademicki wydziału lekarskiego w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku

Doświadczenie zawodowe

W 2001 roku rozpoczęła pracę w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych. W 2008 roku uzyskała specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2013 roku w dziedzinie gastroenterologii.  W 2011 roku uzyskała tytuł Doktora, na podstawie obrony pracy: „Przydatność endoskopii z powiększeniem i chromoendoskopii w diagnostyce metaplazji jelitowej w przełyku Barretta”. Odbyła staże zagraniczne w Holandii w Gastroenterology Department of Academic Medical Center – Amsterdam oraz we Włoszech na Digestive Endoscopy Unit of Catholic University – Rzym.

Dodatkowe kwalifikacje

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostycznej i terapeutycznej endoskopii przewodu pokarmowego, zdobyte podczas pracy w Klinice, jak również podczas krajowych i zagranicznych szkoleń m.in. w Rzymie, Amsterdamie, Warszawie i Szczecinie, potwierdzone Dyplomem Umiejętności Wykonywania Badań Endoskopowych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Specjalista w zakresie badań EUS (endosonografia) – wykonanych ponad 3000 procedur, w tym z biopsją i drenażem torbieli trzustki.

Członkostwo w organizacjach

Członkini Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii od 2002 roku. Przewodnicząca Zarządu Białostockiego Oddziału PTG-E w latach 2018-2022r. Organizator 4 konferencji naukowych oraz 2 szkoleń on-line dla członków Białostockiego Oddziału PTGE.

Publikacje

Jest autorką 27 prac naukowych o tematyce gastroenterologicznej oraz tłumaczem prac anglojęzycznych do czasopisma Gastroenterologia Praktyczna.

Inne

W 2021 roku otrzymała nagrodę naukową Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest wykładowcą w trakcie szkoleń PTG-E, Warszawskich dni Gastroenterologicznych , konferencji „Medycyna po Dyplomie” i European  Bridging Meeting w Berlinie. Prezentacja doniesień zjazdowych na United European Gastroenterology Week w Wiedniu,  Barcelonie i Berlinie.

 

English-speaking patients needing gastroenterologist are also welcome.

Fundacja "Pomóż Im"

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi domowe hospicjum dla dzieci. Dojeżdża do domów podopiecznych na terenie całego województwa podlaskiego.  Zapewnia dzieciom i ich rodzinom wparcie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i asystenta rodziny. Są oni do dyspozycji rodzin 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zobacz więcej
© 2020 FCMed