Domowe hospicjum dla dzieci Fundacji POMÓŻ IM, z siedzibą w  Sochoniach poszukuje do pracy fizjoterapeuty realizującego rehabilitację pacjentów w ich domach.

Zobacz więcej

prof. dr hab Karol Adam Kamiński

Ukończył z wyróżnieniem wydział lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Uzyskał specjalizacje z kardiologii i chorób wewnętrznych. W 2005 obronił dysertację doktorską na Akademii Medycznej w Białymstoku, w roku 2010 uzyskał stopień dr hab. n. med., a w 2014 – tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

prof. Karol Kamiński

Doświadczenie zawodowe

Od 2015 do chwili obecnej jest kierownikiem Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2001 do 2015 był  asystentem, a następnie adiunkt i profesor w Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2001 roku jest lekarzem w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Odbył staże naukowe w Harvard Medical School w Bostonie (USA) oraz w Klinice Kardiologii i Angiologii Szkoły Medycznej w Hanowerze (Niemcy).

Dodatkowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia:

 • „Science management and comercialisation” w ramach programu TOP500 Innovators Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmujące ocenę metody komercjalizacji projektów naukowych, ocenę potencjału komercjalizacyjnego i zarządzanie własnością intelektualną – Uniwersytet Stanforda USA
 • Introduction to Clinical Investigation – Harvard Catalyst i Harvard Medical School
 • “Introduction to Biostatistics” “New generation sequencing” “Proteomics nanocourse” – Harvard Medical School
 • Academic Cardiology ( w ramach projektu Erasmus) – Uniwersytet w Hull, Wielka Brytania.
 • Good Laboratory Practice -CfPA – Amsterdam
 • “Laboratory Animals in Science” – Wyższa Szkoła Weterynaryjna Hanower, Niemcy
 • Szkoła letnia: Reception of external signals by cells, their recognition and  responses” – Niemieckie Stowarzyszenie Studentów.

Publikacje

Autor lub współautor ponad 215 pełnotekstowych prac, w tym opublikowanych w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR). Sumaryczny IF ponad 659, indeks Hirscha wg Web of Science All Databases 22, liczba cytowań ponad 2400.

Członkostwo w organizacjach

 • 2021 – Przewodniczący Elekt Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Od 2021 r. członek zarządu Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej
 • Od 2019 r. członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Od 2019 r. członek zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK
 • Od 2019 r. do 2021 członek Komisji Promocji Zdrowia PTK
 • Od 2016 do 2019r. członek Komisji Naukowej Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Od 2015 do 2019 roku członek Komisji Nauk o Życiu Olsztyńsko-Białostockiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
 • Od 2013 do 2017 r. członek zarządu Sekcji Niewydolności Serca PTK
 • Od 2011 do 2013 oraz od 2015 r. do 2019 członek zarządu Sekcji Krążenia Płucnego PTK
 • Od 2009 do 2013 członek Zarządu Klubu 30 PTK
 • Od 2009 roku członek rzeczywisty (fellow) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Od 2006 roku członek Grupy Roboczej „Myocardial Function” Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego;
 • od 2009r. do 2010 r. członek Zarządu (Nucleus) i webmaster tej grupy.
 • Od 2003 – Członek Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 • Od 2002 – Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Inne

Od 2019 r prodziekan Kolegium Nauk Medycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Od 2016 roku członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Od 2016 do 2020 roku Przewodniczący Komisji Senackiej ds. oceny kadry.

Od 2012 do 2016 prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

2019  – Medal Komisji Edukacji Narodowej

2018 – Srebrny Krzyż Zasługi

Prowadzi ćwiczenia seminaria i wykłady na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – kierunek lekarski i kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim. Przedmioty – Choroby Wewnętrzne / Kardiologia, Profesjonalizm w medycynie.

Prowadzi nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zajęciami prowadzonymi w Zakładzie Medycyny Populacyjnej na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB.

Wykładowca na kursach szkolenia podyplomowego w ramach specjalizacji z kardiologii i chorób wewnętrznych.

2018 –  współautor (senior) pracy nagrodzonej jako najlepsze doniesienie na Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015,2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Nagrody naukowe Rektora UMB

2017 – Nagroda za najlepszą prezentację na Kongresie PTK (współautor)

2015 – Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2012 –Nagroda naukowa PTK za jedną z najlepszych prac na kongresie PTK (współautor)

2011 – Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

2011 – Grant wspomagający Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
2010 – Stypendium KOLUMB Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2006, 2007, 2008, 2009, 2010 – Nagrody dydaktyczne Rektora II i III stopnia

2005 –Indywidualna Nagroda naukowa Ministra Zdrowia

2005 – Nagroda Naukowa III stopnia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2005 – Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2003 – Basic Science Young Investigator Award (3 miejsce) przyznany na 25 Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Wiedniu.

2003 – Nagroda dla najlepszego plakatu na Wiosennej Konferencji Niemieckiego Towarzystwa Kardiologicznego (współautor)

1999 – Złoty dyplom konkursu Primus Inter Pares

1998 – Stypendium Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

Fundacja "Pomóż Im"

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi domowe hospicjum dla dzieci. Dojeżdża do domów podopiecznych na terenie całego województwa podlaskiego.  Zapewnia dzieciom i ich rodzinom wparcie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i asystenta rodziny. Są oni do dyspozycji rodzin 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zobacz więcej
© 2020 FCMed