Domowe hospicjum dla dzieci Fundacji POMÓŻ IM, z siedzibą w  Sochoniach poszukuje do pracy fizjoterapeuty realizującego rehabilitację pacjentów w ich domach.

Zobacz więcej

prof. dr hab Katarzyna Muszyńska-Rosłan

Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada specjalizacje w zakresie: pediatrii, chemioterapii nowotworów oraz hematologii i onkologii dziecięcej.

prof

Doświadczenie zawodowe

Kolejne etapy asystenta i starszego asystenta III Klinika Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1998 r adiunkt, zastępca kierownika Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii UMB z siedzibą w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Dodatkowe kwalifikacje

Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych kursach doskonalących z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej, odległych powikłań po leczeniu w dzieciństwie choroby nowotworowej, pediatrycznej opieki paliatywnej i komunikacji klinicznej. Ukończyła studia podyplomowe „Medycyna bólu” w CMUJ w Krakowie. Doskonaliła umiejętności na kursie dermatoskopii w Akademii Dermatoskopii Wrocław.

Członkostwo w organizacjach

Jest członkiem:

  • Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
  • Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Sekcja Chorób
  • Metabolicznych Kości u Dzieci przy PTP,
  • Pan-European Network for Survivors after Childhood Cancer PanCare,
  • European Society for Pediatric Oncology SIOPE
  • Rady Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.

Publikacje

Jest autorką i współautorką licznych publikacji w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej oraz pediatrycznej opieki paliatywnej.

Inne

Jest założycielką i fundatorką powstałej w 2007 roku Fundacji „Pomóż Im” na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci – Przewodnicząca Rady Fundacji.

Fundacja "Pomóż Im"

Fundacja od kilkunastu lat prowadzi domowe hospicjum dla dzieci. Dojeżdża do domów podopiecznych na terenie całego województwa podlaskiego.  Zapewnia dzieciom i ich rodzinom wparcie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i asystenta rodziny. Są oni do dyspozycji rodzin 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zobacz więcej
© 2020 FCMed